Marieke Genard

marieke@enroute.be | 0484/26.63.84 

Locatie: Jan Van Rijswijcklaan 31, Antwerpen, 

wandelcoaching Middelheimpark (Wilrijk) of Rivierenhof (Deurne)

Be the change you wish to see in the world.
Ghandi

Loopbaancoach

Wat drijft jou als mens?

Ik geloof dat iedereen, hoe verschillend ook, vanuit onze kracht en talent iets kan bijdragen in de wereld. Het is dan ook van belang die kracht bij elkaar te zien en een plaats te geven, of op zoek te gaan naar die mensen en omgeving waar je dat mag zijn. Daar zoek ik zelf naar en ondersteun ik graag anderen in. En dat bijdragen hoeft zich echt niet in een grote carrière te vertalen. Hoe we met elkaar omgaan, hoe we onze kinderen opvoeden, hoe we communiceren en de eigen verantwoordelijkheid opnemen voor ons handelen, dat bepaalt mee een stukje van de wereld die we rondom ons uitbouwen. 

Wat drijft jou als coach?

Als coach vind ik het heerlijk om mensen zichzelf te zien ontdekken, onder woorden te krijgen wat hen energie geeft en daaruit enthousiasme op te wekken. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn talent wel ergens heeft liggen, als we dat wakker kunnen maken of de omgeving vinden waar het mag ontwikkelen, dan maakt mij dat als coach heel blij. Want zo kan elke persoon op diens unieke manier bijdragen aan de wereld. 

Lees hier wat mijn coaches over mijn werk als coach schreven. Wat wie kan het beter onder woorden brengen dan zij die het zelf meemaken?

Hoe zou je je aanpak omschrijven

Ik kijk met een waarderende blik naar iedere persoon. Samen zoeken we naar woorden om talenten en energiebronnen te benoemen. Van daaruit borrelt het enthousiasme weer op en kunnen we vooruitblikken naar wat echt bij je past. Met een holistische blik kijken we naar meer dan werk alleen, naar een totaalplaatje waar werk en privé in harmonie kunnen samengaan. 

Maar het blijft niet bij dromen alleen, samen onderzoeken we wat dit in de realiteit kan betekenen, wikken en wegen we verschillende opties. Je vertrekt met een bruikbare tool en inzichten om werk te maken van je plan en bij te sturen waar nodig. 

Op welke expertise doe je beroep?

Ik begon te werken als loopbaancoach in 2004, dus heb bijna 20 jaar ervaring. In die jaren heb ik me bijgeschoold in het Waarderend Onderzoek (Appreciative Inquiry) waar talentgericht werken centraal staat. Ik leerde Coachen en Counselen vanuit Systeemtheoretisch denken, waar de invloed van de context op het individu (en omgekeerd) benadrukt wordt. Ik dompelde me onder in de narratieve benadering (Re-authoring the world) waar alles draait rond het belang van verhalen en hoe je die vertelt. Verder school ik me nog jaarlijks bij op verschillende thema's. Zingeving en kijken naar 'het waarom van wat je doet', vind ik heel belangrijk. 

Naast het coachen werk ik ook in het onderwijs met anderstalige jongere nieuwkomers. Ik geef ook les als docent in het creatief schrijven aan volwassenen, jongeren en kinderen. Taal staat centraal in mijn leven, niet als doel, wel als middel om in verbinding met elkaar te staan. Ook als coach gaan we zoeken naar woorden om je toekomst vorm te geven. 

Do the best you can until you know better.
Then when you know better, do better.

Maya Angelou