Omgaan met mensen, actief luisteren, empathie, communicatie, ideeën helder overbrengen, omgaan met emoties, ... het zijn stuk voor stuk vaardigheden die je professioneel succes en welbevinden vergroten. Ze helpen om grenzen af te bakenen en om te gaan met moeilijkheden. Ze brengen focus én gedeeld begrip in functioneringsgesprekken, vergaderingen, werkgroepen en interviews. Je merkt problemen sneller op en kan ze gerichter aanpakken. Je voorkomt conflicten en versterkt onderlinge relaties tussen mensen.

Laat de kwaliteit van jouw professionele relaties en samenwerkingen niet afhangen van wat anderen al dan niet kunnen. Neem je eigen professioneel kompas in handen en bekwaam jezelf met deze opleiding in vier vaardigheden die elke samenwerking ten goede komen. Het professioneel kompas is een online opleiding (vier modules). We focussen op vier basisvaardigheden die essentieel zijn in elke professionele samenwerking: luisteren, observeren, emoties benoemen en grenzen zien en respecteren.

Data

De online modules kunnen afzonderlijk of als reeks gevolgd worden.

  • Horen en gehoord worden: 22 september 2022 - 19u00 tot 21u00
  • Over stempels en oordelen: 6 oktober 2022 - 19u00 tot 21u00
  • Je gevoelens de baas: 20 oktober 2022 - 19u00 tot 21u00
  • Grenzen zien en er naar handelen: 12 november 2022- 19u00 tot 21u00
    De plaatsen zijn beperkt: max. 15 deelnemers.
    Prijs
  • Afzonderlijke online module: 30 euro (btw incl.)
  • Prijs reeks online modules: 110 euro (btw incl.)