Herbronnen, 

een kwestie van nabijheid

Overkomt het je soms ook dat je de dagen ervaart als een eeuwige sleur? Of je meer piekert dan beslissingen neemt? Herken je het gevoel van energie die wegloopt of de zoektocht naar rust in je hoofd om al die stemmen het zwijgen op te leggen? Gebeurt het dat je fysiek aanwezig bent, maar met je gedachten en aandacht ergens anders? Stuk voor stuk signalen dat het tijd is om even te herbronnen. Maar wat betekent herbronnen nu precies?

Herbronnen is een kwestie van nabijheid

Vaak denken we de alleenheid te moeten opzoeken om te kunnen herbronnen. We zijn dan vooral bezig met het focussen op het vermogen om al dan niet alleen te kunnen zijn. Deze overtuiging leidt ons steevast de foute richting uit. Als je weet dat herbronnen zoveel betekent als het opnieuw opdoen van inspiratie, hebben we na te denken over een andere vraag: welk soort nabijheid heb je nodig om werkelijk te herbronnen en je te laten inspireren? En ben je bereid om die nabijheid actief op te zoeken om te ontdekken waar het écht om draait?

Het dichtbij mogen of laten komen, is het begin van herbronnen. Het is in de beweging van dichtbij komen, dat je ruimte geeft aan een ander soort vragen:

  • Wat mis ik vandaag waardoor ik mijn leven ervaar als een eeuwige sleur?
  • Wat is er écht belangrijk? Waardoor wil ik me laten leiden bij het nemen van beslissingen?
  • Waar word ik warm van? Waardoor gaat mijn energie stromen?
  • Waar wil ik mijn aandacht aan geven? Immers, wat je aandacht geeft groeit.
  • Wat is waardevol genoeg om echt voor te gaan?

Herbronnen is de kracht vinden om te groeien

Een basisvoorwaarde om groeikracht te vinden is het creëren van een inspirerende voedingsbodem. Groeikracht begrijpen we dan niet zozeer als het vermogen om steeds meer te bereiken. Het gaat eerder over verdieping, zoals de wortels van een boom, het vermogen om in beweging te komen en je eigen groeipotentieel ten volle te benutten. Als je om je heen kijkt naar mensen die in hun groeikracht staan, herken je ze meteen. Het is opvallend hoe ze niet langer iets proberen om te proberen, maar doen vanuit een innerlijk vuur dat de dingen laat stromen. Ze verdrinken zelden in besluitloosheid, maar hebben vertrouwen in datgene dat voorbij de horizon ligt. Ze stappen traag maar zeker verder. Op de één of andere manier verdragen ze de druk, ervaren ze die niet als over-belastend maar als noodzakelijk om hun keuzes waar te maken. In je groeikracht staan betekent zoveel als inzicht hebben in welke weg je wilt gaan en weten wat je te doen hebt vanuit een mindset gericht op groei.

De natuur vormt voor velen een inspirerende voedingsbodem. De nabijheid van natuur brengt je veiligheid om te durven groeien, tevens daagt ze je uit om te kunnen groeien. Ze nodigt uit tot verwondering, om anders te kijken naar datgene wat is, en biedt tegelijkertijd de nodige houvast om een nieuw ritme vorm te geven. De natuur brengt je zowel letterlijk als figuurlijk in beweging.

Herbronnen doe je in verbinding met jezelf én anderen

In verbinding gaan met jezelf is noodzakelijk om werkelijk te komen tot herbronnen. Jezelf als nabij omarmen is één van de krachtigste dingen die je kunt doen. En toch, zit hier tegelijkertijd een risico als je hiervoor de verbinding met anderen uit de weg gaat. De kans is reëel dat je gaat denken en handelen in cirkels, dat je het inspirerend karakter van herbronnen fnuikt. De nabijheid van anderen speelt een belangrijke rol in het verrijken van jezelf, in het delen van je ervaring, in de aanmoediging, in de kritische noot maar ook de mildheid, in het aftoetsen van keuzes en ze waarmaken. Je omringen met mensen die hierin een verschil kunnen maken, is een keuze die jij maakt. Je partner, vrienden, collega's of toevallige ontmoetingen kunnen hierin een bijzondere rol spelen, en toch staan ze soms te kortbij om werkelijk tot de kern te komen of zitten ze mee in je cirkelgedachten. Professionele ondersteuning in de vorm van individuele coaching, teamcoaching of een interactieve training met betrekking tot thema's waarin je zoekend bent, brengen dan vaak de beweging die nodig is voor jou.

Herbronnen is bewust aandacht geven

Aandacht geven aan datgene waar het echt om draait, is al een eeuwenoud principe. Simpelweg gaat het over het ontdekken van de reden waarom jij uit je bed komt. In 't Frans zouden ze zeggen jouw raison d'être, in Japan spreken ze van Ikigai. Deze zoektocht gaat gepaard met de moed om jezelf te ontdekken, te bevragen, uit te dagen en te accepteren. Het is de ontdekking van een soort vreugde in de dingen die je doet: levensvreugde, werkvreugde, studievreugde, ...

Een vreugde die leidt tot minder stress, meer welzijn, een verhoogd bewustzijn, een verbinding met jezelf en je omgeving. Tijdens een coaching moment in de natuur vertelde iemand me hoe ze tot voor haar burn-out vreugde vond bij het maken van de dingen. Bij het haken, timmeren, verven, ... voelde ze haar energie stromen. Het herstellen van die onderbroken stroom, was de uitdaging waarin ik haar mocht begeleiden. Stel je voor dat je ontdekt wat jou 'vreugde' geeft waardoor je leven zowel persoonlijk als professioneel weer kan stromen? Wat zou er dan anders zijn?

Sarah De Backer - En Route

Als je troebel water rust gunt,wordt het vanzelf weer helder.

Lao Tse

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een inspirerend artikel!