Een conflict is als een ruwe diamant

op een gezonde manier ruzie maken, het kan!

Conflicten, vaak lopen we ervoor weg. En toch zijn conflicten onlosmakelijk verbonden aan samenwerken en zijn ze tevens nuttig. De manier waarop je al dan niet met conflicten omgaat, heeft een grote impact op de werksfeer, de werkdruk en de resultaten.

Innovatie en veranderingen kunnen niet zonder conflict

Een klimaat van groei en innovatie binnen je organisatie ontstaat wanneer je team de kans krijgt om in gesprek te gaan over verschillende meningen, visies en inzichten. Om deze interacties zuurstof te geven, heb je conflict nodig. Een conflict is immers niet meer of minder dan een uiting van verschillen. Wanneer deze verschillen aandacht krijgen, ontstaat er vaak een sterke dynamiek. Teams die in staat zijn om 'goed ruzie te maken', komen met zeer frisse antwoorden op bestaande uitdagingen. Je mensen helpen ruzie maken over de goede dingen en op de goede manier is met andere woorden de kunst!

Interactie centraal

Door te focussen op interactie, erken je de inzet en de diversiteit binnen je team. Inzetten op de conflictvaardigheden van je team, maakt van conflicten een motor voor groei en verandering. Conflicten blijven echter in de taboesfeer hangen telkens je de interactie uit de weg gaat door onduidelijkheid te scheppen, door iemand te ontslaan omwille van een conflict, door een conflict te laten escaleren tot pestgedrag, ... tot je team op een dag 'ja' zegt maar 'nee' doet.

De valkuil van het compromis

Het compromis is dé manier om het conflict zo snel mogelijk te elimineren, om de interactie niet écht aan te gaan. Een compromis sluiten betekent zoveel als elkaar in het midden te ontmoeten. Het is de voedingsbodem om het conflict in stilte te laten sluimeren en zich te verspreiden.

Sluimerende, onderhuidse conflicten worden vaak pas zichtbaar en acuut als mensen zich ziek melden,als arbeidsverhoudingen onwerkbaar zijn geworden en de resultaten hieronder lijden. Maar de impact van een sluimerend conflict gaat nog verder: het deint uit, het heeft een besmettelijke werking op collega's die al dan niet gewild in één of ander kamp terechtkomen, het leidt tot een roddelcultuur waar veiligheid ver zoek is.

Zou het niet effectiever zijn om binnen je organisatie de context en voedingsbodem te creëren die zuurstof geeft aan het vinden van een win-win oplossing?

Een conflict is als een ruwe diamant

Op de juiste manier en over de juiste dingen ruzie maken, is goed voor je organisatie, je team, je werk en jezelf. Hieronder een aantal mogelijke effecten van constructieve conflicten:

  • Ze scheppen kansen om verschillende perspectieven te zien en om te gaan met lastige situaties
  • Ze kunnen oncomfortabel zijn, maar ze zijn de ware bron voor innovatie
  • Ze zijn kansen om te leren en te groeien
  • Ze nodigen uit tot feedback en reflectie
  • Ze versterken relaties: het vertrouwen en de betrokkenheid in een team

Je team is de belangrijkste investering van je organisatie.

Hoe kun je ruimte geven aan conflicten binnen je team? Hoe kun je de destructieve werking van conflicten beperken en de constructieve werking ervan benutten? Hoe kun je gebruik maken van de kracht van conflicten om de creativiteit en het talent van je team ten volle te ontplooien? Hoe schep je een cultuur waarin conflicten, weerstand en het maken van fouten deel uitmaken van een lerende organisatie?

Sarah De Backer, En Route